Udeležba na seminarjih o intelektualni lastnini

11.04.2019

Udeležba na strokovnih seminarjih o intelektualni lastnini v aprilu 2019

Zaposleni na CRPZ so se v prvi polovici meseca aprila udeležili dveh poučnih seminarjev s področja intelektualne lastnine, ki sta jih priredila Svetovna organizacija za intelektualno lastnino oziroma Urad Evropske komisije za intelektualno lastnino.

Prvo srečanje, ki ga je Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO - World Intelectual Property Organization) priredila 10. aprila 2019 v sodelovanju z Italijanskim uradom za patente in blagovne znamke (Ufficio italiano brevetti e marchi) in s krajevno pisarno za prenos tehnologij in inovativnost t2i, se je odvijalo na sedežu gospodarske zbornice v italijanskem mestu Treviso. V okviru dogodka so predstavniki WIPO in člani Italijanskega urada proti goljufijam in ponaredbam predstavili delovanje, uporabnost, ključne posodobitve in globalno uveljavljenost posameznih protokolov ter mednarodnih sporazumov, ki zadevajo različna področja intelektualne lastnine, in sicer: PCT – Patent Cooperation Treaty, Madridski sporazum za mednarodno registracijo znamk, Haški sporazum za mednarodno registracijo modelov in Lizbonski sporazum za zaščito označb oz. proizvodov z geografskim poreklom.

Poleg mednarodnih izvedencev so na simpoziju nastopili še lokalni podjetniki iz Veneta in Furlanije Julijske krajine in uveljavljeni italijanski pravniki, ki so občinstvu podali zanimive izkušnje s področja zaščite znamk in takih proizvodov, ki imajo zaščiteno poreklo. Ob zaključku so bile orisane še novosti, ki zadevajo mednarodno datoteko oz. platformo za intelektualno lastnino. Slednja je dosegljiva na spletni strani WIPO in na podlagi nekaterih izboljšav med drugim omogoča lažji dostop in prenos podatkov ter njihovo uporabnost v analitične in raziskovalne namene. Datoteka je po novem opremljena z iskalnikom slik ter logotipov, ki deluje na podlagi sodobne informacijske tehnologije.  

Drugo srečanje se je 11. aprila 2019 odvijalo v Ljubljani na pobudo Urada Evropske komisije za intelektualno lastnino (EUIPO – European Intellectual Property Office). Na srečanju, ki je bilo zanimivo tako za patentne zastopnike kot za raziskovalce in izvedence za prenos tehnologij, so strokovnjaki EUIPO predstavili obstoječe oblike datotek za katalogizacijo in preučevanje intelektualne lastnine, ustrezne postopke za prijavo znamk in registriranih modelov Skupnosti ter spletna orodja, ki jih EUIPO daje na voljo uporabnikom.

Pripravil: Mitja Stefancic