Aktivna udeležba na tečaju za spoznavanje mreže EEN

23.09.2019

Mitja Stefancic in Karen Gladović, ki sta z letošnjim letom zaposlena v pisarni Centra za razvoj in prenos znanja na Univerzi na Primorskem, sta se minuli teden udeležila tečaja, ki ga je v Bruslju priredila mednarodna mreža Enterprise Europe Network (EEN), ki deluje pod okriljem Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo Evropske komisije.

Dvodnevno srečanje, ki se je 19. in 20. septembra odvijalo v prostorih poslovnega in izobraževalnega centra Management Centre Europe, je bilo namenjeno vsem tistim, ki so v sklopu delovanja prenosa znanja, inovacij in razvoja podjetniških mrež aktivni tudi na projektu EEN. Mreža EEN namreč vključuje strokovnjake, ki so zaposleni na evropskih univerzah, raziskovalnih organizacijah in inštitutih, tehnoloških parkih, deželnih gospodarskih zbornicah in drugje. Na tečaju so bili med drugim prisotni izvedenci iz Francije, Malte, Nemčije, Romunije, Španije, Švedske in Velike Britanije.

V okviru tečaja so udeleženci preko aktivnega sodelovanja in mreženja spoznavali delovanje mreže EEN ter Agencije EU za konkurenčnost in inovativnost malih in srednjih podjetij, pomen medkulturne komunikacije ter razvijali kompetence, ki so potrebne za učinkovito delovanje na področju svetovanja malim in srednjim podjetjem in njihovi internacionalizaciji, ključnih poslovnih konceptov za učinkovito mreženje ter številnih podpornih instrumentov, ki jih EEN nudi ravno v ta namen.