Ko zaščita intelektualne lastnine zadeva raziskovalce in študente humanistike

12.04.2018

V sredo, 11. aprila sta Aleš Lipnik in Katja Cergol s CRPZ-ja izvedla predavanje z naslovom »Pravice intelektualne lastnine: spoštovanje, zaščita in uporaba«. Študentom in bodočim raziskovalcem s Fakultete za humanistične študije UP sta predstavila osnove zaščite in uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, podrobno pa sta obrazložila še njihov namen in uporabo v postopkih komercializacije in oblikovanja blagovnih znamk. Opredelila sta pojem blagovne znamke, opisala razvoj in upravljanje blagovne znamke ter tržne vidike, ki zadevajo promocijo blagovnih znamk.