Uspeh mednarodne konference UP FVZ o Zdravju otrok in mladostnikov

23.09.2019

V petek, 20. septembra je v sejni dvorani Grand hotela Portorož potekala zanimiva celodnevna mednarodna znanstvena in strokovna konferenca o zdravju, ki jo je priredila Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Letošnja konferenca je nosila naslov »Zdravje otrok in mladostnikov«. In ravno na ustreznem zagotavljanju različnih oblik zdravja in zdravega okolja je bil glavni fokus prispevkov, ki so bili predstavljeni na konferenci. Konference se je udeležilo okrog 170 slušateljev, od tega nekaj manj kot 100 strokovnjakov s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, raziskovalcev, visokošolskih učiteljev, študentov in drugih, ki so s predstavitvijo najnovejših znanstvenih in strokovnih del in projektov aktivno sodelovali na konferenci. 

Program konference je bil osredotočen na zdravstvene probleme otrok in mladostnikov, predstavljene pa so bile najnovejše študije na tem področju ter novi pristopi, ki se uporabljajo v praksi. Študije so bile predstavljene v sklopu petih vsebinskih področij, in sicer:

  • psihosocialno zdravje v otroštvu in v mladosti;
  • prehrana otrok in mladostnikov;
  • IKT rešitve in storitve za zdravje otrok in mladostnikov;
  • otrok in mladostnik – okolje;
  • gibalna (ne)aktivnost otrok in mladostnikov.

Konferenca je bila izvedena pod pokroviteljstvom Urada Varuha človekovih pravic, pri organizaciji pa sta v vlogi partnerjev sodelovala ljubljanski Institut Jožef Štefan in Pedagoška Fakulteta Univerze v Ljubljani. Sponzorstvo in torej pomoč pri izvedbi konference so med drugim zagotovila podjetja Agraria Koper z.o.o., Dom Dva Topola d.o.o., Kemofarmacija d.d., Medex d.o.o in drugi.

Naj za konec omenimo, da sta bila v okviru konference v digitalni oz. pdf obliki izdana zbornik prispevkov »Health of Children and Adolescents: Proceedings« (ISBN 978-961-7055-71-9; http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-71-9.pdf) ter Zbornik povzetkov z recenzijo (ISBN 978-961-7055-73-3 (PDF)). Oba zbornika je izdala Založba Univerze na Primorskem.

M.S.