Pričel se je 11. ciklus projekta OPEN EYE

10.05.2019

Pričela se je 11. izvedba projekta OPEN EYE

Februarja letos se je pričela izvedba 11. ciklusa programa Erasmus za mlade podjetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs, akronim »EYE«), ki se izvaja v obdobju treh let. Projekt OPEN EYE 11 – to je konzorcij, ki združuje partnerje iz Avstrije, Belgije, Italije, Latvije, Nemčije, Slovenije in Španije –, je odobrila Evropska komisija. Nemška univerza Hochschule Fulda je zadolžena za koordinacijo izvajanja celotnega projekta.

Partnerji konzorcija OPEN EYE 11 so si zastavili visoke cilje, saj ciljajo na udeležbo vsaj 950 mladih in perspektivnih podjetnikov, ter na preseganje 600 Erasmus podjetniških izmenjav. Na ta način bo projekt omogočil številnim mladim podjetnikom iz partnerskih držav, da koristijo pomembne izkušnje na podjetniški ravni pod mentorstvom že izkušenih poslovnežev in podjetnikov. Za izvedbo treningov nadobudnih mladih podjetnikov, je projektni konzorcij namenil budžet v višini 1.3 milijona evrov.

Poudarek konzorcija OPEN EYE 11 je na kvaliteti treningov za mlade podjetnike oziroma mladih, ki razmišljajo o uspešni podjetniški karieri. Projekt jim bo omogočil osvajanje veščin in kompetenc, ki jim bodo koristne pri snovanju podjetniške poti ter pri uresničevanju njihovih podjetniških idej. Udeleženci bodo imeli na razpolago sodobne inštrumente kariernega izpopolnjevanja, kot na primer on-line coaching, ki kandidatom omogoča zastavljanje t.i. SMART ciljev ter preverjanje uspeha pri doseganju le-teh.

V sklopu konzorcija OPEN EYE 11 deluje Odbor za kakovost (Quality advisory board), ki vključuje uspešne podjetnike iz držav-partneric, deluje pa po principu modela »think tank«, saj odbor cilja na oblikovanje ustreznih rešitev in priporočil za izboljšanje kvalitete programa oz. na zagotavljanje čim višje kvalitete pri njegovi izvedbi.  

Informacije o projektu so na voljo na spletni strani https://www.open-eye.net/, hkrati je na voljo FB profil https://www.facebook.com/OPEN-EYEnet-479937132072384/