Znan je zmagovalec natečaja Inovacija Univerze na Primorskem

23.07.2019

V mesecu maju 2019 je Center za razvoj in prenos znanja zaposlene raziskovalce, pedagoške delavce in druge zaposlene ter študente Univerze na Primorskem pozval k prijavi izuma na natečaj INOVACIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM. Ideja za izvedbo natečaja je nastala v želji po spodbujanju inovativnosti, identifikaciji inovacij na UP, povezovanju UP z gospodarstvom v regiji in širše, spodbujanju novih poslovnih idej in možnosti komercializacije znanja. Ocenjevalna komisija, ki se je sestala 4.7.2019 je obravnavala vse prejete prijave in na podlagi strokovnega mnenja Urada za intelektualno lastnino Republike Slovenije prvo mesto namenila izumu "NAPRAVA ZA NEINVAZIVNO VREDNOTENJE FUNKCIONALNE STABILNOSTI TRUPA", ki ga je prijavil prof. dr. Nejc Šarabon.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za poslane prijave, zmagovalcu pa iskreno čestitamo!