Predstavitev

25.03.2019

Center za razvoj in prenos znanja je organizacijska enota Univerze na Primorskem (UP). Deluje v vlogi pisarne za prenos znanja in tehnologij. CRPZ je član pisarn za prenos tehnologij v Sloveniji in Združenja profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije (Združenje SI – TT), to je osrednji povezovalni člen med slovenskimi izvedenci za prenos tehnologij.

 Učinkovit prenos tehnologij in znanja ustreza inoviranju in s potrebami napredne digitalne ekonomije in na znanju temelječe družbe. Zahteva sočasno obvladovanje pravnih vidikov prenosa tehnologij in znanj, razumevanje relevantnih ekonomskih pravic, ob tem pa še smisel za učinkovito komuniciranje inovacij širši javnosti.

 CRPZ deluje v konkurenčnem okolju, kjer je soudeleženih več ustanov, raziskovalnih centrov in zasebnih subjektov. CRPZ prepoznava dejstvo, da igrajo pomembno vlogo pri prenosu znanja in tehnologij sledeči subjekti: Univerze in raziskovalni centri, pisarne za prenos tehnologije, podjetja, vlagatelji (premožni zasebniki, skladi, banke in ostali finančni posredniki), formalna omrežja za prenos znanja, širši trg s številnimi ciljnimi nišami.