Pristojnosti

25.03.2019
  • Izvajanje aktivnosti Univerze pri spodbujanju ustvarjalnega dela in v korist trženja izumov na UP
  • Identifikacija priložnosti za izume ter upravljanje ustreznih pogodb za trženje in diseminacijo končnih izdelkov oz. storitev
  • Opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog pri prevzemu izumov
  • Skrb za zavarovanje izumov, ki so nastali na UP
  • Skrb za vzdrževanje patentov
  • Izdaja strokovnih mnenj v zvezi z načrtovanimi aktivnostmi a in pri trženju izumov na UniverziUniverze za učinkovito vzpodbujanje ustvarjalnosti raziskovalcev in študentov na UP.