Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network je v podporo majhnim in srednje velikim podjetjem ustanovil Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo Evropske komisije. Storitve mreže obsegajo naslednja področja:
mednarodno poslovno sodelovanje,
inovacije, prenos znanja in tehnologij,
dostop do financ.
S 600 centri v več kot 50 evropskih državah in približno 4.000 izkušenimi strokovnjaki, povezanimi v enotno mrežo, je Enterprise Europe Network največja mreža v Evropski uniji na področju nudenja strokovnega znanja in storitev podjetjem, univerzam, raziskovalnim organizacijam, tehnološkim centrom in drugim poslovnim in inovacijskim institucijam.
V Sloveniji je Enterprise Europe Network prisoten v konzorciju sedmih partnerjev:


Institut "Jožef Stefan"
Univerza v Mariboru
Gospodarska zbornica Slovenija
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Mariborska razvojna agencija
Univerza na Primorskem
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija