Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo

Namen Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT) je spodbuditi krepitev povezav in sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami (JRO) in gospodarstvom ter krepitev kompetenc pisarn za prenos tehnologij (TTO), raziskovalcev in podjetij. Eden ključnih ciljev KTT je, da se krepi komercializacija že razvitih znanstvenih rešitev in spodbudi povpraševanje ter krepitev razvojnih kompetenc. Tako se spodbudi proces prenosa znanstvenih odkritij iz JRO v podjetje z namenom nadaljnjega razvoja in komercializacije, kar pomeni prenos v javno korist in gospodarsko izrabo za povečanje družbene blaginje in vpliva na ustvarjanje nove vrednosti. Tako postanejo že razvite tehnologije širši javnosti in gospodarskim subjektom bolj dostopne, torej da se podrobneje predstavi dejavnosti prenosa znanja in tehnologij, aktivnosti konzorcija in partnerjev, združi vse deležnike pri procesu prenosa znanja in tehnologij in ponudi skupen pregled ponudbe slovenskih JRO za podjetja.

Vrednost projekta: 5.939.070,00 EUR

Trajanje projekta: 1. 9. 2017 - 30. 6. 2022

Operacijo financirata Evropski sklad za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Partnerji konzorcija:
Institut »Jožef Stefan« (vodilni partner)
Univerza na Primorskem
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Kemijski inštitut
Nacionalni inštitut za biologijo
Kmetijski inštitut Slovenije
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Več informacij o projektu najdete na http://jro-ktt.si/