Projekt OPEN EYE 11

Projekt OPEN EYE 11 se izvaja v okviru evropskega programa izmenjave podjetnikov Erasmus za mlade podjetnike. Projekt bodočim in novim slovenskim podjetnikom pomaga pridobiti podjetniške veščine, spretnosti in znanja za ustanovitev in/ali uspešno vodenje njihovega podjetja. Bodoči in novi podjetniki pridobivajo in si izmenjujejo znanje ter poslovne zamisli z izkušenim tujim podjetnikom, pri katerem se usposabljajo in z njim sodelujejo od 1 do 6 mesecev. Usposabljanje sofinancira Evropska komisija.

Dodatne informacije so na voljo na sledeči povezavi: https://www.open-eye.net/ 

Kontaktna oseba:
Sebastjan Rosa
M: sebastjan.rosa@upr.si
T: +386 5 663 77 87