Intelektualna lastnina

Intelektualna lastnina je samostojno pravno področje, ki ureja izključne pravice razpolaganja s posameznimi kategorijami, ki jih z intelektualno lastnino ščitimo. Podjetniška narava pravic iz intelektualne lastnine zahteva tudi ustrezno upravljanje z njimi.

Pravice intelektualne lastnine so iz ekonomskega vidika velikega pomena, saj za nosilca pomenijo možnost izključnega razpolaganja s predmetom, ki ga le-ta ščiti z intelektualno lastnino. Posledično pravice, ki izhajajo iz intelektualne lastnine, vplivajo na konkurenčnost nosilcev pravice (npr. podjetij) na trgu, prav tako pa se njihov vpliv odraža na raziskavah in razvoju, investicijah, novih delovnih mestih itd..

CRPZ na tem področju ponuja sledeče storitve:
- svetovanje glede pravic intelektualne lastnine in postopkov zaščite
- IP audit: identifikacija intelektualne lastnine v podjetjo oz. na izdelku
- svetovanje na pogodbenem področju prava intelektualne lastnine
- svetovanje pri izdelavi strategije intelektualne lastnine v podjetju
- izvedba izobraževanj za podjetja in inovatorije