Intelektualna lastnina

Intelektualna lastnina je samostojno pravno področje, ki ureja izključne pravice razpolaganja s posameznimi kategorijami, ki jih z intelektualno lastnino ščitimo. Podjetniška narava pravic iz intelektualne lastnine zahteva tudi ustrezno upravljanje z njimi.

Pravice intelektualne lastnine so iz ekonomskega vidika velikega pomena, saj za nosilca pomenijo možnost izključnega razpolaganja s predmetom, ki ga le-ta ščiti z intelektualno lastnino. Posledično pravice, ki izhajajo iz intelektualne lastnine, vplivajo na konkurenčnost nosilcev pravice (npr. podjetij) na trgu, prav tako pa se njihov vpliv odraža na raziskavah in razvoju, investicijah, novih delovnih mestih itd..

CRPZ na tem področju raziskovalcem ponuja sledeče storitve:
- vodenje internih postopkov v zvezi s prevzemi službenih izumov
- svetovanje glede pravic intelektualne lastnine in  pomoč pri postopkih zaščite
- trženje intelektualne lastnine in sodelovanje z gospodarstvom
- IP audit: identifikacija intelektualne lastnine
- svetovanje na pogodbenem področju prava intelektualne lastnine
- izvedba izobraževanj za raziskovalce in študene