Laboratorij za telekomunikacije, ki deluje v okviru Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, že vrsto let sodeluje s podjetjem Iskratel, d. o. o., Kranj na področjih raziskav in analiz, razvoja prototipov, razvojnih nalog, vzdrževanja rešitev ter spremljanja in predlogov strateških usmeritev. Pri vsakem skupnem projektu se naročnik in izvajalec dogovorita glede teme, natančne vsebine, načrtovanih vložkov, načrta izvedbe in finančne ocene, kar tudi opredelita v posebnem obrazcu v okviru pogodbe o sodelovanju. Dogovorjeno sodelovanje je osnova za skupne prijave na večje nacionalne in evropske raziskovalne in razvojne razpise. Rezultati sodelovanja oziroma rešitve, kot so Signalizacija številka 7, Sigtran, Diameter in Radius, so tudi del produktnega portfelja Iskratela.