Podjetništvo

Se ne znajdete kje in kako začeti in iščete nekoga, ki bi vam pri tem lahko pomagal?

Kako preveriti ali je vaša podjetniška ideja inovativna?

Najprej si odgovorite na nekaj bistvenih vprašanj:

Povpraševanje
Ali je na trgu povpraševanje po rešitvi (storitvi/izdelku), ki jo želite razviti?

Kupci
Kdo so lahko potencialni kupci vaše rešitve?

Konkurenca
Ali obstaja na trgu nekdo, ki že ponuja enake ali podobne rešitve?

Analiza trga
Kakšne so trenutne razmere na trgu (analiza panoge/segmenta, pripravljenost trga oz. kupcev na moj produkt ali storitev)?

Ponujamo vam nabor odličnih orodij, ki so vam lahko v pomoč pri razvoju vaše poslovne ideje

Poslovno načrtovanje

Poslovno načrtovanje je nujno, ko imamo idejo in želimo preveriti ali gre tudi za poslovno priložnost. Kako testirati idejo in pripraviti prvi osnutek vitkega poslovnega modela si lahko ogledate na povezavi Delaj vitko.

Eden prvih korako je priprava hitrega in preglednega poslovnega modela (canvas), ki nam omogoča preverjanje ideje po korakih. Poslovno modeliranje canvas strukturira naše načrtovanje s pomočjo 9 razdelkov vezanih na 4 področja, ki zajemajo kupce, ponudbo, infrastrukturo in pa finančno vzdržnost. Poslovni model canvas z vsemi navodili po korakih lahko brezplačno pripravite s pomočjo spletnega orodja MIKROBIZ.

Poslovni načrt nadalje vsebuje podrobnejšo strukturo in je zato primeren za finančno zahtevnejše naložbe ali podjetja, ki načrtujejo naložbe v proizvodna sredstva ali nepremičnine. Podrobnejši poslovni načrt lahko pripravite prav tako s pomočjo spletnega orodja MIKROBIZ

Dinamični razvoj blagovnih znamk

Grajenje blagovne znamke sovpada z uspešno podobo podjetja in njegovo rastjo. MIKROBIZ orodje vam pomaga pri razumevanju, načrtovanju in implementaciji blagovne znamke, ki bo zagotovila edinstveno uporabniško izkušnjo in nadaljnjo rast vašega podjetja.

festINNO

FestINNO  je letni regijski čezmejni dogodek za predstavitev, povezovanje in snovanje širših podjetniških aktivnosti, stičišče povezovanja akademske sfere, gospodarstva, zainteresirane javnosti ter načrtovalcev politik podpore podjetništva, ki ga organizira katedra za podjetništvo Fakultete za management, Univerze na Primorskem. FestINNO poteka vsako leto v mesecu maju in postreže z obilico zanimivih, interaktivnih delavnic, ki pokrivajo tematike podjetništva in inovativnosti. V okviru festINNa poteka natečaj INNOchallenge, kjer tekmujejo skupine študentov s svojimi poslovnimi idejami.

Ponujamo vam odlično priložnost, da podjetniško idejo razvijete v sodelovanju z nami ter jo preverite z izkušenimi podjetniki. Poznate program Erasmus za mlade podjetnike?

Program Erasmus za mlade podjetnike

Program Erasmus za mlade podjetnike je program Evropske komisije, ki nudi bodočim in novim podjetnikom priložnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi malo ali srednje veliko podjetje (MSP) v eni izmed sodelujočih držav. Omogoča izmenjavo izkušenj med bodočimi/novimi in izkušenimi podjetniki, olajša dostop do novih trgov in iskanje možnih poslovnih partnerjev, izboljšuje povezovanje podjetnikov, omogoča izkušenim podjetnikom, da vzpostavijo nove trgovske stike in izvejo več o priložnostih v drugi državi EU. Program bodočim in mladim podjetnikom omogoča ter sofinancira 1-6 mesečno usposabljanje. Novi podjetniki pridobivajo in si izmenjujejo znanje ter poslovne zamisli z izkušenim podjetnikom, pri katerem delajo in z njim sodelujejo. Izmenjavo delno financira Evropska komisija.

Center za razvoj in prenos znanj je lokalna kontaktna točka programa Erasmus za mlade podjetnike, ki vam pomaga pri vključevanju v program ter vas vodi skozi postopke od prijave v program do izvedbe usposabljanja.

Prijavite se program tukaj.

Kontaktna oseba za več informacij o programu: sebastjan.rosa@upr.si