Projekti

UP FM Center za razvoj in prenos znanja se vključuje v različne mednarodne in nacionalne projekte, ki spodbujajo trženje in komercializacijo znanj iz akademske sfere v gospodarstvo ter se usmerjajo v spodbujanje inovativnosti in podjetništva med študenti ter raziskovalci Univerze na Primorskem.

Preglejte projekte v katerih trenutno sodelujemo, obenem pa lahko preberete tudi o že uspešno zaključenih!

Vsekakor pa smo odprti za nova projektna sodelovanja!

Kontaktirajte nas na naslov: crpz@upr.si

AKTUALNI

»Enterprise Europe Network – Slovenia« (EEN5 2022-2025)

Univerza na Primorskem je eden izmed projektnih partnerjev, ki sodeluje v projektu »EEN Slovenia«, ki je bil izbran na javnem evropskem razpisu  »Enterprise Europe Network (SMP-COSME-2021-EEN)«, in je sofinanciran iz programa »Single Market Programme«.

Namen projekta je slovenskim mikro, malim in srednjim podjetjem ponuditi brezplačne podjetniške podporne storitve na področju internacionalizacije poslovanja. Več o aktivnostih in storitvah projekta: https://een.si/

Projektni konzorcij vodi Gospodarska zbornica Slovenije. Projektno partnerstvo pa sestavljajo še Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Institut Jožef Stefan, Agencija SPIRIT Slovenija, Univerza na Primorskem, Univerza v Mariboru ter RRA Podravje.

Projekt sofinancira Evropska komisija iz programa »Single Market Programme«.

Kontaktna oseba: Leon Pavlič, leon.pavlic@fm-kp.si , tel: 05 610 20 44

 

»Erasmus for Young Enterpreneurs – spodbujanje prenosa podjetniških znanj in veščin med izkušenimi in mladimi podjetniki (2023-2027)«

Univerza na Primorskem je eden izmed projektnih partnerjev, ki sodeluje v projektu Erasmus for Young Enterpreneurs  (Erasmus za mlade podjetnike), ki je bil izbran na evropskem javnem razpisu SMP-COSME-2021-EYE. Projektni konzorcij vodi Hochschule Fulda iz Nemčije. V projektnem partnerstvu sodeluje 10 organizacij iz 8 evropskih držav.

Namen programa ter projekta je spodbujanje podjetništva ter krepitev prenosa podjetniških znanj in veščin med izkušenimi in bodočimi ali mladimi podjetniki s ciljem prenosa potrebnih podjetniških veščin in znanj za uspešen zagon in upravljanje podjetij mladih podjetnikov. Program omogoča ter sofinancira 1-6 mesečne podjetniške izmenjave mladim in bodočim podjetnikom, ki se prijavijo v program ter si s pomočjo Erasmus posredniške organizacije poiščejo ustreznega izkušenega podjetnika gostitelja v tujini. Informacije in prijava.

Univerza na Primorskem sodeluje kot slovenska lokalna Erasmus posredniška organizacija.

Kontaktni osebi:

Leon Žunec, leon.zunec@fm-kp.si , tel: 05 663 77 87

Leon Pavlič, leon.pavlic@fm-kp.si , tel: 05 610 20 44.

Naložbo sofinancira Evropska unija iz iz programa COSME – Competititveness of SMEs.

 

»COASTOUR – Coastal and Rural Tourism development (2023-2026)«

Univerza na Primorskem je eden izmed projektnih partnerjev, ki sodeluje v projektu »COASTOUR«, ki je bil izbran na javnem evropskem razpisu  »ESMP-COSME-2021-TOURSME«, in je sofinanciran iz programa »Single Market Programme«.

Namen projekta je povečanje konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti MSP evropskega podeželskega obalnega turizma ter transnacionalna krepitev zmogljivosti MSP.  Obenem je projekt namenjen krepitvi sinergij ekosistema svetovalne podpore za trajnost z že obstoječimi evropskimi trajnostnimi okviri in orodji ter izboljšanje učinkovitost in uspešnost obstoječih trajnostnih shem EU.

V skladu s tem pa je glavni cilj projekta razviti orodje za spremljanje trajnosti znotraj turističnega sektorja in omogočiti dostop do le tega za potrebe samoocenjevanja pri spremljanju trajnostne uspešnosti vsaj osemdesetim malim in srednjim podjetjem v petih državah. Obenem pa je to tudi izhodiščni cilj za krepitev njihove ozaveščenosti, razvoja in zmogljivosti na področju trajnostnih inovacij.

Projektni konzorcij vodi NorthDenmark EU-Office , konzorcij pa sestavlja 8 organizacij iz 5 Evropskih držav.

Kontaktna oseba: Leon Žunec, leon.zunec@fm-kp.si , tel: 05 663 77 87

Projekt sofinancira Evropska komisija iz programa »Single Market Programme«.

 

»SRC-EDIH – Smart, Resilient, and Sustainable Communities – European Digital Innovation Hub (2022-2025)«

Univerza na Primorskem je eden izmed projektnih partnerjev, ki sodeluje v projektu »SRC-EDIH«, ki je bil izbran na javnem evropskem razpisu  »DIGITAL-2021-EDIH«, in je sofinanciran iz programa »Digital Europe Programme (DIGITAL)«.

Namen projekta SRC-EDIH je prispevati k pospešeni digitalizaciji proizvodnih MSP in digitalni transformaciji javne uprave z naprednimi digitalnimi tehnologijami. Z napredno interakcijo z nacionalnimi in evropskimi DIH bo SRC-EDIH ozaveščal o pomenu digitalne transformacije za trajnostno rast in služil kot točka na enem mestu (one stop shop) za pridobivanje znanja, smernic in podpore za povečanje digitalizacije v vladnih in industrijskih institucijah.

Poleg tega je namen projekta SRC-EDIH tudi zagotavljanje dostopa MSP do okolja za izdelavo prototipov in testnih okolij za pospešitev sprejemanja novih digitalnih tehnologij in veščin ter napredek trenutnih digitalnih rešitev. Poleg tega bo projekt zagotovil  podporo za izgradnjo industrijskega ekosistema podjetij s širokim strokovnim znanjem na različnih področjih in podporo za dostop do evropskega in nacionalnega javnega in zasebnega financiranja za krepitev zmogljivosti podjetij za uvajanje digitalnih inovacij in povečanje njihove konkurenčnosti.

Projektni konzorcij vodi Razvojni center Novo mesto  , konzorcij pa sestavlja 8 slovenskih organizacij.

Kontaktna oseba: Leon Žunec, leon.zunec@fm-kp.si , tel: 05 663 77 87

 

USPEŠNO ZAKLJUČENI

Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo – KTT (2017-2022)

Naložbo je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

                       

»Enterprise Europe Network – Slovenia« (EEN2, EEN3, EEN4 2016-2022)

Naložbo je sofinancirala Evropska komisija iz programa »Single Market Programme«.

 

Erasmus for Young Enterpreneurs 7, 8, 9 in 11 – spodbujanje prenosa podjetniških znanj in veščin med izkušenimi in mladimi podjetniki (2015-2023)

Naložbo je sofinancirala Evropska unija iz iz programa COSME – Competititveness of SMEs.