Spodbujanje podjetništva

Na Univerzi na Primorskem spodbujamo inovativnost, podjetništvo in podjetniško miselnost, tako med raziskovalci kot študenti. Vsako leto je v okviru Fakultete za management organiziran letni festival inovativnosti festINNO (www.inno.si), kjer se študentom podeljuje nagrada za najboljšo poslovno idejo, obenem pa študentom ponujamo tudi možnost, da preizkusijo svojo podjetniško zagnanost in poslovno idejo prek podjetniških usposabljanj oz. izmenjav v okviru programa Erasmus za mlade podjetnike.

Poslovno načrtovanje

Poslovno načrtovanje je nujno, ko imamo idejo in želimo preveriti ali gre tudi za poslovno priložnost. Kako testirati idejo in pripraviti prvi osnutek vitkega poslovnega modela si lahko ogledate na povezavi Delaj vitko.

Eden prvih korakov je priprava hitrega in preglednega poslovnega modela (canvas), ki nam omogoča preverjanje ideje po korakih. Poslovno modeliranje canvas strukturira naše načrtovanje s pomočjo 9 razdelkov vezanih na 4 področja, ki zajemajo kupce, ponudbo, infrastrukturo in pa finančno vzdržnost. Poslovni model canvas z vsemi navodili po korakih lahko brezplačno pripravite s pomočjo spletnega orodja MIKROBIZ.

Poslovni načrt nadalje vsebuje podrobnejšo strukturo in je zato primeren za finančno zahtevnejše naložbe ali podjetja, ki načrtujejo naložbe v proizvodna sredstva ali nepremičnine. Podrobnejši poslovni načrt lahko pripravite prav tako s pomočjo spletnega orodja MIKROBIZ

Dinamični razvoj blagovnih znamk

Grajenje blagovne znamke sovpada z uspešno podobo podjetja in njegovo rastjo. MIKROBIZ orodje vam pomaga pri razumevanju, načrtovanju in implementaciji blagovne znamke, ki bo zagotovila edinstveno uporabniško izkušnjo in nadaljnjo rast vašega podjetja.

festINNO

FestINNO  je letni regijski čezmejni dogodek za predstavitev, povezovanje in snovanje širših podjetniških aktivnosti, stičišče povezovanja akademske sfere, gospodarstva, zainteresirane javnosti ter načrtovalcev politik podpore podjetništva, ki ga organizira katedra za podjetništvo Fakultete za management, Univerze na Primorskem. FestINNO poteka vsako leto v mesecu maju in postreže z obilico zanimivih, interaktivnih delavnic, ki pokrivajo tematike podjetništva in inovativnosti. V okviru festINNa poteka natečaj INNOchallenge, kjer tekmujejo skupine študentov s svojimi poslovnimi idejami.

Erasmus za mlade podjetnike

Program Erasmus za mlade podjetnike je program Evropske komisije, ki nudi bodočim in novim podjetnikom priložnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi malo ali srednje veliko podjetje (MSP) v eni izmed sodelujočih držav. Omogoča izmenjavo izkušenj med bodočimi/novimi in izkušenimi podjetniki, olajša dostop do novih trgov in iskanje možnih poslovnih partnerjev, izboljšuje povezovanje podjetnikov, omogoča izkušenim podjetnikom, da vzpostavijo nove trgovske stike in izvejo več o priložnostih v drugi državi EU. Program bodočim in mladim podjetnikom omogoča ter sofinancira 1-6 mesečno usposabljanje. Novi podjetniki pridobivajo in si izmenjujejo znanje ter poslovne zamisli z izkušenim podjetnikom, pri katerem delajo in z njim sodelujejo. Izmenjavo delno financira Evropska komisija. Center za razvoj in prenos znanj nastopa v vlogi lokalne Erasmus posredniške organizacije in vam pomaga pri vključitvi v program, iskanju podjetnika gostitelja ter izpeljavi vseh postopkov za izvedbo podjetniškega usposabljanja v tujini. Kontaktirajte nas: sebastjan.rosa@upr.si