PODJETJA-možnosti sodelovanja z univerzo

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju vam ponuja širok nabor raziskovalne opreme ter na raziskovalni opremi osnovanih storitev, ki so namenjene tako podjetjem kot drugim končnim uporabnikom širšega okolja. Oglejte si naše promocijske videovsebine in izberite storitve, ki vam jih ponujamo:  

Ocenjevanje kakovosti osnovnih gibalnih vzorcev in kineziološka obravnava: storitve

Ocenjevanje kakovosti osnovnih gibalnih vzorcev in kineziološka obravnava: storitve

Ocenjevanje kakovosti osnovnih gibalnih vzorcev in kineziološka obravnava: storitve

Ocenjevanje kakovosti osnovnih gibalnih vzorcev in kineziološka obravnava: storitve

Ocenjevanje kakovosti osnovnih gibalnih vzorcev in kineziološka obravnava: storitve

Ocenjevanje kakovosti osnovnih gibalnih vzorcev in kineziološka obravnava: storitve

Ocenjevanje kakovosti osnovnih gibalnih vzorcev in kineziološka obravnava

 

Ocenjevanje obremenitev na delovnem mestu in promocija zdravja

Meritve koordinacije gibanja

Meritve anaerobne vzdržljivosti

Meritve aerobne vzdržljivosti

Analiza tehnike gibanja

Meritve gibljivosti in mobilnosti

Meritve telesne sestave in strukture tkiv z ultrazvočno napravo

Meritve ravnotežja in stabilnosti

Meritve mišične zmogljivosti

Klinični fizioterapevtski pregled

Storitev individualne fizioterapevtske obravnave zaposlenih v podjetjih

Storitev za merjenje osnovnih in naprednih fizikalnih agensov

Usposabljanja za zaposlene v podjetjih o zdravju na delovnem mestu

Izobraževalne storitve za nudenje prve pomoči in nujne medicinske pomoči

Storitev svetovanja za starejše

Izobraževalna storitev za samopregledovanje dojk

Meritve krvnega tlaka, pulza in SpO2 delovno aktivne populacije

Meritve holesterola, hemoglobina in krvnega sladkorja delovno aktivni populaciji

Prehransko svetovanje

Meritve biokemijskih kazalnikov zdravja – 2

Meritve biokemijskih kazalnikov zdravja – oprema in storitve – 1

Meritve telesne sestave v ležečem položaju z bioelektrično impendanco – 1

Meritve telesne sestave v ležečem položaju z bioelektrično impendanco – 2