O pisarni

Center za razvoj in prenos znanja je organizacijska enota Univerze na Primorskem (UP), ki deluje pod okriljem Fakultete za management. Želimo biti povezovalni člen za sodelovanje med raziskovalci UP in podjetji ter ostalimi organizacijami v lokalnem, nacionalnem ter širšem mednarodnem prostoru.

Naše poslanstvo je spodbujati komercializacijo univerzitetnega znanja, vzpostavljati razvojno-raziskovalna sodelovanja ter poiskati pravo znanje in raziskovalno infrastrukturo.

Nudimo podporo raziskovalcem in študentom UP pri razvoju njihovih idej in zaščiti izumov ter smo obenem stična točka za podjetja, ki iščejo možnosti za tehnološka, projektna in druga sodelovanja z univerzo.

Naše aktivnosti v okviru univerze

 • Ozaveščanje zaposlenih na Univerzi na Primorskem o pomenu intelektualne lastnine
 • Izvajanje aktivnosti Univerze pri spodbujanju ustvarjalnega dela (inoviranje) raziskovalcev in študentov na UP
 • Identifikacija potencialnih inovacij in izumov
 • Opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog pri prevzemu izumov
 • Skrb za zavarovanje izumov, ki so nastali na UP
 • Skrb za vzdrževanje patentov
 • Pomoč raziskovalcem pri razvoju strategij za varstvo intelektualne lastnine
 • Aktivnosti promocije in trženja portfelja znanj, tehnologij, patentov
 • Skrb za upravljanje ustreznih pogodb za prodajo ali licenciranje pravic intelektualne lastnine

Naše storitve za gospodarstvo

 • poiščemo ustrezno strokovno znanje na univerzi za reševanje izzivov gospodarstva;
 • promoviramo razvojne izzive podjetij med raziskovalce na univerzi;
 • ponujamo brezplačne storitve v podporo internacionalizaciji in mednarodnemu povezovanju podjetij prek podjetniške podporne mreže Enterprise Europe Network
 • ponujamo možnost gostovanja/izmenjav tujih mladih podjetnikov prek programa Erasmus za mlade podjetnike

Pravno varstvo intelektualne lastnine

V centru vodimo formalne postopke prevzema službenih izumov ter poskrbimo za ustrezno pravno varstvo le-teh ali drugih oblik univerzitetnega znanja. Na ta način želimo zaščititi znanje ter poskrbeti za konkurenčnost univerze v širšem okolju.

Komercializacija intelektualne lastnine

Center si prizadeva za trženje in komercializacijo intelektualne lastnine, ki nastane pod okriljem univerze. Le z uspešnim prenosom in komercializacijo znanj ter izumov v okolje le-ta doseže svoj namen. Zato aktivno iščemo primerne gospodarske družbe, ki jih zanimajo naši izumi ter znanja in jih bodo znali unovčiti na tržišču ter na ta način povečali dodano vrednost njihovim produktom ali storitvam.

Spodbujanje podjetništva in ustanavljanje odcepljenih podjetij

Center spodbuja prodorne in podjetniško usmerjene raziskovalce, da se odločajo za pot podjetništva in ustanavljanje odcepljenih podjetij. To je smiselno predvsem takrat, ko so rezultati njihovih raziskovalnih dognanj bodisi nove storitve ali produkti, ki so novost na trgu, nekaj kar tržišče še ne ponuja in ko želijo produkt ali storitev razvijati naprej v okviru lastnega podjetja.