Drzne ideje in prebojne inovacije so ključne za uspeh podjetij na trgu. Tega se dobro zaveda tudi M Sora iz Žirov, v kateri so z inovativnostjo prežeta vsa področja podjetja, na svoji poti do inovacij pa uspešno sodeluje z Univerzo v Ljubljani.

Prenos znanja v gospodarstvo je strateško poslanstvo Univerze v Ljubljani. Univerza razpolaga z velikim še neizkoriščenim potencialom tehnologij, primernih za komercializacijo, Pisarna za prenos znanja pa je njena vstopna točka za podjetja, ki iščejo tehnologije, znanje ali projektna partnerstva.

Podjetje M Sora, ki se ponaša z enim patentom in tremi mednarodnimi blagovnimi znamkami, je vodilni proizvajalec stavbnega pohištva v Sloveniji, osredotočeno v proizvodnjo lesnih in les-aluminij oken in vrat ter panoramskih sten. Podjetje stalno sledi tehnološkim novostim in se usmerja v inovativne rešitve na vseh ravneh.

O sodelovanju podjetja M Sora in Univerze v Ljubljani smo povprašali ga. Barbaro Šubic, vodja razvoja in tehnologije v M Sori. Preberite si, kako v M Sori izberejo kadre za inovativne razvojne projekte, kakšni so rezultati njihovega sodelovanja z Univerzo in veliko več.


Kako se v M Sori lotevate procesa inoviranja?
»Pri inoviranju je težko definirati, v katerem trenutku se je pravzaprav začelo, kot tudi kdaj se razvoj nekega produkta zares konča. Zbiranje idej, na katerih delamo, poteka preko razvojnega oddelka. Tja prihajajo ideje, predlogi izboljšav ali pa revolucionarne spremembe iz vseh naših oddelkov (prodaja, tehnologija, proizvodnja ter montaža). Do njih pa ideje pogosto prihajajo od zunaj, narekujejo jih trendi, trg, arhitekti, kupci, dobavitelji, … Če je vse tako kot mora biti, idej za spremembe ne zmanjka nikoli. Vsi v podjetju lahko podajo ideje za izboljšave in trudimo se, da vse ideje čim prej tudi implementiramo. S produktnimi inovacijami poskušamo odgovoriti na vse želje kupcev, s procesnimi pa v drugem koraku zagotovimo, da gredo produktne inovacije čez postopke čim bolj optimizirano.«

Na kakšen način in kje iščete kadre, ki jih potrebujete za inovativne razvojne projekte?
»V razvoju nas je trenutno pet, pokrivamo pa področja lesarstva, gradbeništva, strojništva in industrijskega oblikovanja. Kadar nam znanja za rešitev problema primanjkuje, se povežemo z razvojnimi organizacijami, fakultetami v Sloveniji, ki imajo tega znanja dovolj. Največ sodelujemo z Univerzo v Ljubljani, natančneje Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo ter Biotehniško fakulteto, Oddelkom za lesarstvo. Sodelujemo pa tudi z Univerzo na Primorskem ter centrom odličnosti Innorenew ter Zavodom za gradbeništvo.«


Na kakšen način sodelujete z Univerzo v Ljubljani?
»Z Univerzo v Ljubljani sodelujemo preko raziskovalnih projektov, v katere smo skupaj vključeni. Trenutno se nam je ravnokar zaključil projekt TIGR4smart, v decembru pa smo začeli s projektom WOOLF. V prvem smo izdelovali komponente za Pametne stavbe in dom z lesno verigo, v drugem projektu pa bomo razvili metode za napovedovanje življenjske dobe lesa.«


Zakaj ste se odločili iskati pomoč oziroma priložnosti za sodelovanje na fakultetah?
»Sodelovanja potekajo že dolgo in ničkolikokrat se nam je že potrdilo, da je znanja na slovenskih fakultetah ogromno. Poleg aktivnosti, ki jih peljemo čez projekte, sodelovanje poteka še na drugih nivojih; konferencah, predavanjih, diplomah in magistrskih nalogah, ter velikokrat z reševanjem konkretnih problemov, ki nastanejo pri posameznih projektih.«


Kako ste pristopili do fakultet in raziskovalcev na Univerzi v Ljubljani?
»Vsi razvojniki v naši ekipi smo sami študirali na Univerzi v Ljubljani in kar nekaj poznanstev se je ohranilo še od takrat. Tako se običajno začne, z znanimi obrazi, ki imajo podobne ideje kot ti. Nadaljuje se preko skupnih projektov, kjer se pridruži kakšen nov član, in krog za ideje se širi. V zadnjem letu pa smo prek pisarne Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani objavili kar nekaj izzivov, ki so bili poslani raziskovalcem na vse fakultete. Odziv na izzive je bil precej dober.«


Kakšni so rezultati vašega sodelovanja z Univerzo v Ljubljani?
»V zadnjih štirih letih smo z Univerzo v Ljubljani sodelovali na sedmih slovenskih ali evropskih projektih, rezultati pa so bili za nas vedno pozitivni. Ob samem razvijanju produktov smo o lesu pridobili še ogromno temeljnega znanja, ki nam pomaga tudi sicer. Znotraj projekta Wintherwax smo zaščitili blagovno znamko, za uspešen prenos znanja iz univerze v gospodarstvo pa smo bili nagrajeni s Puhovim priznanjem. V zadnjem projektu TIGR4smart smo inovacijo tudi patentirali. Neposrednih rezultatov je ogromno, še več pa je mogoče tistih posrednih, ki niso takoj merljivi, zagotovo pa pripomorejo tako k prepoznavnosti podjetja, njegovih kvalitet in umeščanju v raziskovalni in gospodarski prostor. Eden takih neposrednih rezultatov je bil klic Evropske komisije, da smo bili izbrani, kot najboljši primer srednje velikega eko-inovativnega podjetja v Evropi. O nas so posneli celo kratek promocijski film, ki bo na voljo na spletni strani Evropske komisije. Sodelovanje z Univerzo nam omogoča dostop do znanja, ki ga v podjetju nimamo. Lahko rečemo, da nam po kakovosti znanja na univerzah v Sloveniji ne primanjkuje in nam ga ni potrebno iskati v tujini. Veseli nas tudi, da je vse več fakultet zainteresiranih za sodelovanja s podjetji.«