Center za razvoj in prenos znanja CRPZ UP FM, v sodelovanju z AREA Science Park Padriciano – 26.03 in 27.03.2024 – organiziral dvodnevni obisk strokovnjakov in podjetnikov na InnoRenew CoE za nove poslovne priložnosti

Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem, Fakultete za management, je v sodelovanju z Enterprise Europe Network (EEN) projektnimi partnerji AREA Science Park Padriciano organiziral dvodnevni obisk podjetnikov in drugih strokovnjakov na InnoRenew CoE.

Prvi dan so center odličnosti InnoRenew obiskali predstavniki inženirsko-tehničnega oddelka AREA Science Parka z željo po vzpostavitvi sodelovanja na področju izmenjave znanj in kompetenc pri gradnji objektov s prevladujočim elementom – les ter tehnične izpeljave in odprave nemalo različnih izzivov pri gradnji in opremljanju takega objekta. Sprejela jih Eva Prelovšek Niemelä, arhitektka in vodja raziskovalnega oddelka za ustvarjalnost in družbo pri InnoRenew CoE, ki je predstavila inovativni vidik gradnje, senzorje, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov o delovanju stavbe, upravljanje in analizo podatkov ter vse vidike, povezane s hidravličnimi, električnimi in vodnimi napravami, ki so potrebni za gostovanje laboratorijev s tehničnimi instrumenti.


Drugi dan je bil namenjen obisku podjetnikov, ki so se predstavitve InnoRenew-ja udeležili z namenom odkrivanja potencialnih podjetniško-raziskovalnih sinergij z željo po podjetniških zgodbah o uspehu. Podjetniške goste je sprejela Dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE. Predstavniki podjetij www.aeppolymers.com, www.esteco.com, www.elettra.eu, www.tbassociati.it, www.aperesearch.com, www.thundernil.com so v nadaljevanju pod vodstvom Jakuba Sandaka, namestnika direktorice in vodje raziskovalnega oddelka – Napredne proizvodne tehnologije ter Anne Sandak, namestnice direktorice in vodje raziskovalnega oddelka – Materiali ter dr. Michaela Burnarda in dr. Miklósa Krésza imeli priložnost ogleda vseh kapacitet in laboratorijev, ter pridobili dragocene informacije za vsa nadaljnja potencialna podjetniška sodelovanja.

V pričakovanju novih zgodb o uspehu ter konkretnih projektnih dosežkov so za tesno sodelovanje Centra za razvoj in prenos znanja CRPZ UP FM ter AREA Science Parka in s tem tudi za celotno organizacijo srečanja neposredno poskrbeli vodja projekta EEN AREA Science Park, ter svetovalka za področje trajnosti ga. Francesca Marchi ter sodelavka EEN in članica sektorske skupine Life Sciences, ga. Lara DiPace. Na drugi strani pa sta za organizacijo poskrbela vodja Centra za razvoj in prenos znanja, prof. dr. Simona Kustec ter vodja projekta EEN in svetovalec za internacionalizacijo, g. Leon Pavlič.