Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem gostil upravljalni odbor slovenskega konzorcija mreže Enterprise Europe Network (EEN)

Center za razvoj in prenos znanja (CRPZ) UP FM je kot konzorcijski partner Enterprise Europe Network Slovenija (https://een.si/) v prostorih InnoRenew CoE (https://innorenew.eu/sl/) organiziral strokovno srečanje  in pogostitev upravljalnega odbora (steering committee) mreže EEN.

Člani konzorcija, ki ga poleg Univerze na Primorskem (https://crpz.upr.si/), sestavljajo koordinator Gospodarska zbornica Slovenije (https://www.gzs.si/) ter partnerji Obrtno-Podjetniška zbornica Slovenije (https://www.ozs.si/), Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor (https://rra-podravje.si/), Univerza v Mariboru (https://www.um.si/), Institut Jožef Stefan (https://ijs.si/ijsw) ter SPIRIT – Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (https://www.spiritslovenia.si/), so razpravljali o kazalnikih celotnega dela konzorcija, uspehih članov in načrtih za prihodnje.


Po srečanju so se člani upravljalnega odbora EEN sestali z dr. Andrejo Kutnar, direktorico InnoRenew CoE, ki jim je predstavila inštitut ter nekatere ključne raziskovalne projekte. Popeljala jih je skozi stavbo inštituta in raziskovalne laboratorije ter izpostavila kako je potekal sam proces oblikovanja in gradnje stavbe.