Prva letna konferenca sodelovanja z okoljem na temo Inovacije za zdravje 2022

Na UP FM je v četrtek, 23. junija 2022 potekala prva letna konferenca sodelovanja z okoljem in sicer na temo Inovacije za zdravje 2022. Konferenca je bila prvi mreženjski dogodek Centra za razvoj in prenos znanj Univerze na Primorskem, ki deluje pod okriljem UP Fakultete za management, in je bil namenjen promociji ter spodbujanju sodelovanja med Univerzo na Primorskem ter gospodarstvom oz. širšim okoljem. Na njem so bili predstavljeni nekateri primeri dobrih praks dosedanjih uspešnih sodelovanj med Univerzo na Primorskem – Fakulteto za vede o zdravju ter slovenskimi in tujimi podjetji kot tudi potenciali in priložnosti za nova sodelovanja. Uvod v konferenco sta z nagovori popeljali rektorica Univerze na Primorskemprof. dr.. Klavdija Kutnar in dekanja UP Fakultete za management, izr. prof. dr. Tatjana Horvat.

Udeleženci konference so bili predavatelji UP FVZ, in sicer prof. dr. Nejc Šarabon, ki sodeluje v raziskavah in razvoju na področju meroslovja v športu in rehabilitaciji (KISTLER Instrumente GmbH, Znanost v prakso d.o.o.); asist. Denisa Manojlovič, ki je predstavila funkcionalno magnetno stimulacijo – raziskave in razvoj na področju fizioterapije potekajo v sodelovanju s podjetjem Fotona d.o.o.; doc. dr. Darjan Smajla, ki je predstavil kako z uporabo e-platforme lahko pridemo do hitrejše in učinkovitejše rehabilitacije po ortopedskih poškodbah; doc. dr. Dorjana Zerbo-Šporin, ki se ukvarja s kostno-mišičnimi obolenji in psihosocialnimi tveganji; doc. dr. Žiga Kozinc, ki je predstavil primer dobre prakse s podjetjem Meloq ter doc. dr. Boris Kovač, ki se ukvarja z razvojem inovativnih živil za uspešen predor na živilski trg.

Poudarek tokratnega dogodka je bil na širšem področju zdravja, rehabilitacije, zdravega delovnega okolja, inovativnih živil, ki so ključne usmeritve raziskovalnega in aplikativnega dela raziskovalcev UP FVZ. S tovrstno organizacijo dogodkov smo želeli in želimo tudi v bodoče predstaviti raziskovalne dosežke ter praktična znanja raziskovalcev UP tako predstavnikom gospodarstva kot ostalim deležnikom širšega okolja ter ponuditi priložnost za mreženje med njimi in vzpostavljanje stikov za nova raziskovalno-razvojna sodelovanja.

Letna konferenca sodelovanja z okoljem je pomembno orodje s katerim pisarna CRPZ želi vzpostaviti konkretnejši stik, lahko rečemo tudi most med raziskovalno sfero in gospodarstvom. V tem kontekstu, smo tokratno (pilotno) konferenco organizirali tako, da so raziskovalci UP FVZ predstavili svoje raziskovalno in inovativno delo ter primere dobre prakse dosedanjega sodelovanja s podjetji. V tem kontekstu smo poskušali podjetja, ki so se prijavila, nagovoriti z različnimi rešitvami, ki so jih raziskovalci dosegli in jih je moč implementirat v določene proizvodne ali druge procese v gospodarstvu. Vsekakor pa je cilj izvedene konference doseči večjo povezanost UP z okoljem ter spodbuditi raziskovalce, da v svojih dognanjih in izumih začnejo prepoznavati tudi tržni potencial in ga s pisarno CRPZ uspešno prenesejo v gospodarstvo.