UNK@TT – Univerze združujejo moči za prenos znanstvenih dosežkov v gospodarstvo

Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem Fakultete za management (CRPZ UP FM) se je 5. junija 2024 skupaj s pisarno za prenos znanja Univerze v Ljubljani in službo za prenos znanja Univerze v Mariboru udeležil ustanovitvenega sestanka Konzorcija univerzitetnih pisarn za nadgradnjo podpore prenosa znanja (UNIK@TT 2024–2029).

Konzorcij, sestavljen iz predstavnikov vseh treh javnih univerz v Sloveniji, se zavezuje k izboljšanju prenosa znanstvenih dosežkov v gospodarstvo in družbo. Cilj konzorcija je podpora raziskovalcem in študentom pri prenosu znanstvenih dosežkov, s čimer bodo krepili vlogo univerz v slovenskem in globalnem inovacijskem ekosistemu. Univerzitetni konzorcij bo tudi tesno sodeloval z drugim konzorcijem, ki povezuje raziskovalne inštitute: Institut “Jožef Stefan”, Nacionalni inštitut za biologijo, Kemijski inštitut Slovenije, Fakulteta za informacijske študije, Geološki zavod Slovenije, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Kemijski inštitut, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Rudolfovo, Znanstveno-raziskovalno središče Koper.

Center za razvoj in prenos znanja (CRPZ UP FM) vodi dve ključni delovni skupini: Delovno skupino za pripravo meril za valorizacijo znanja ter Delovno skupino za netehnološke inovacije in interdisciplinarno sodelovanje. V sklopu petletnega izvajanja projekta bodo izvedene številne delavnice, izobraževanja, mentorstva in ostali sorodni dogodki, na katere bodo vabljeni tako zaposleni, študenti, kot tudi podjetja, nevladne organizacije, strokovnjaki, inovatorji ter mediji.

Projekt, ki ga sofinancira MVZI s sredstvi v višini 2.150.000 €, bo omogočil učinkovitejši prenos znanja iz akademskih okolij v gospodarstvo ter okrepil vlogo univerz v inovacijskem ekosistemu.