Tehnološka storitev

Področje uporabe:

Šport, športni klubi in društva, v športu/rekreaciji delujoče organizacije, športna medicina, organizacije za promocijo zdravja, ipd.

Stanje tehnologije:

že razvita in uporabljena metodologija podprta s tehnologijo

Intelektualna lastnina:

varovano kot »know-how«

Imetnik:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Kontakt:

Center za razvoj in prenos znanja

Tel: +386 5 663 77 85

E-pošta: info@crpz.upr.si

Storitev oblikovanja in ocenjevanja izvajanja aktivnosti za promocijo zdravja in dvig športnih uspehov ter preprečevanje poškodbPosebej pomemben element pri promociji dobrega počutja in zdravja ter maksimiranju športnih uspehov in preprečevanju poškodb je implementacija različnih posegov in tehnoloških rešitev v vsakdanje življenje oziroma v režime športne vadbe. Za najboljše učinke je ključna skrbna zasnova in temeljita ocena različnih rešitev pred izvedbo. Naše raziskovalno-razvojno znanje, ki ga ponujajo raziskovalci Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o  zdravju na področju znanosti o športu, športne medicine in zdravstva nam omogoča, da nudimo tehnološke rešitve, ki ciljajo na zgoraj omenjene vidike, oziroma preizkušamo učinke obstoječih rešitev (intervencij ali tehnologije).Predstavitev izuma

Laboratorij Fakultete za zdravstvene vede Univerze na Primorskem je opremljen z najsodobnejšo strojno in programsko tehnologijo, ki omogoča koristnikom storitve pestro paleto različnih meritev, ki dajejo uporabniku oceno zdravstvenega stanja, kondicijske pripravljenosti ter napotke glede izvajanja aktivnosti za promocijo zdravja in dvig športnih uspehov in preprečevanje poškodb. En vidik ocene je osredotočen na objektivne rezultate, vključno z biomehaniko gibanja in fiziološkimi odzivi. V ta namen uporabljamo več standardnih naprav (3D sistem za sledenje gibanju, več izometričnih in izokinetičnih dinamometrov, fotocelični časovni sistem, elektromiografija, bližnja infrardeča spektroskopija, kardio sistem za testiranje pljučne obremenitve itd.).

Doslej smo razvili in preizkusili vadbene programe za preprečevanje poškodb stegen pri športnikih, protokol za zdravljenje bolečine v sprednjem delu kolena ter preizkusili več pristopov za preprečevanje in zdravljenje bolečine v križu. Prispevali smo k razvoju in testiranju eksoskeleta hrbtenice pri končnih uporabnikih ter preizkusili več terapevtskih pristopov, kot so naprava za magnetno stimulacijo in kataplazme kajenskega popra.Prednosti

  • Z uporabo najsodobnejših raziskovalnih pristopov in postopkov, ki omogočajo na znanstvenih dognanjih podprto kvalitetno storitev za končnega uporabnika prinašamo uporabniku aktualne informacije o zdravstvenem stanju, kondicijski pripravljenosti, stanju poškodb.
  • Razvijamo uporabniku prilagojene vadbene programe, pristope za preprečevanje poškodb in zdravljenje bolečin,
  • Dajemo koristne napotke in usmeritve uporabniku za izboljšanje zdr. stanja, kondicijske pripravljenosti ali napotke v izogib poškodbam.